Γεννήτριες

Διαθέτουμε Γεννήτριες Βενζινοκίνητες ή ηλεκτροκίνητες άριστης ποιότητες με ηλεκτρική εκκίνηση ή χειρομίζα.Η γεννήτρια παραγωγής ρεύματος είναι ένα απαραίτητο εργαλείο και δίνει πολλές λύσεις για τον κήπο σας τον αγρό σας.Οι γεννήτριες που παρέχουμε απευθύνονται τόσο σε ερασιτέχνες όσο και σε επαγγελματίες.Η εγγύηση των γεννητριών είναι ένα χρόνο και διαθέτουμε όλη την γκάμα των ανταλλακτικών τους.