Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός

Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός

Ο Γεωσυνθετικού Αργιλικού Φραγμού (GCL), παρέχει πολύ αποτελεσματική επένδυση στεγανοποίησης, σε πλήθος περιβαλλοντικών έργων, όπως χώρους ταφής απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Α.Δ.Α., λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά κανάλια, κατασκευή σήραγγας, λεκάνες απορροής, επίσης είναι κατάλληλο για χρήση σε οδοποιίες σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.κ.α. Ο γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός αποτελείται από δυο γεωυφάσματα υψηλής αντοχής, με κόκκους μπεντονίτη νατρίου ενδιάμεσα, οι οποίοι όταν ενυδατωθούν διογκώνονται και δημιουργούν ένα αδιαπέρατο φράγμα κατά των υγρών, υδρατμών & αερίων.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.